Menighetsbladet i Fokus

Loddefjord menighetsblad nr 1/15 er kommet!
Les mer...
Nytt menighetsblad nr 2 - 2015 for Loddefjord er kommet!
Les mer...
Loddefjord menighetsblad nr 3 - 2015 God sommer!
Les mer...
I fokus -menighetsblad med kirkevalget som tema
Les mer...
Nytt menighetsblad i Fokus er kommet
Les mer...
Julenummeret av menighetsbladet er her....
Les mer...
I fokus - menighetsblad nr 1- 2016 kan du lese her.....
Les mer...
I fokus - Loddefjord menighetsblad nr 2. - 2016
Les mer...
Ifokus nr 3 - menighetsblad for Loddefjord
Les mer...
Nytt menighetsblad for Loddefjord nr 4-2016
Les mer...