Søndagsskolen har startet opp i Loddefjord
Søndagsskolen har startet opp i Loddefjord

SØNDAGSSKOLE

   Det er flere som har etterlyst søndagsskole i Loddefjord menighet . 

Og endelig kan vi si :

Velkommen til søndagsskole  16.september kl 11.00 !

Therese Bergesen og Kristine Osberg gleder seg til å gå i gang, og håper det kommer mange barn ! Det blir samlinger gudstjenestetiden disse søndagene :

  • 16.september
  • 14. 0ktober 
  • 18. november
  • 9. desember 
  • 16. desember