Menghetsundervisning/ bibeltimer i Loddefjord menighet
Menghetsundervisning/ bibeltimer i Loddefjord menighet

Menighetsundervisning i Loddefjord

menighet høsten 2018.

Når nå høsten ligger foran oss ønsker vi å prøve oss med en samling på Menighetshuset hver tirsdag hele høsten igjennom fram mot jul.  Planen er da å veksle annen hver uke mellom menighetsundervisning, som pløyer litt dypere enn det vi ofte får anledning til ellers, og menighetskvelder med et litt mer variert program.

Følgende  tirsdager er det menighetsundervisning kl 19.00

Tirsdag 28. august            Galaterbrevet ved Tor Steinar Grindheim

Tirsdag  11. september    Galaterbrevet ved Tor Steinar Grindheim

Tirsdag 25. sptember       Galaterbrevet ved Tor SteinaR Greindheim

Tirsdag  9. oktober            Galaterbrevet ved Tor Steinar Grindeheim

Tirsdag 23. oktober           Galaterbrevet ved Tor Steinar Grindheim

Tirsdag  6. November        Galaterbrevet ved Tor Steinar Grindheim

Tirsdag 20. November     Det kristne Håper ved Kari Fure

Tirsdag 4. desember        Dert kristen håpet ved Kari Fure

De seks første gangene vil Tor Steinar Grindheim ta for seg de seks kapitlene i Galaterbrevet, ett kapittel pr. gang.  De to siste kveldene med menighetsundervisning blir med Kari Fure som vil ta for seg Det kristne håpet.