Velkommen til formiddagstreff - høsten 2018
Velkommen til formiddagstreff - høsten 2018

Det er formiddagstreff i Loddefjord menighetshus  ca hver 3. torsdag i måneden. Vi samles kl 11,30 til felleskap, kåseri/tale, utlodning, allsang og god bevertning.  Det er et fint tilbud til deg som er hjemme på formiddagen og er et tilbud til alle.

Ta gjerne med deg noen du kjenner, en nabo eller en venn/ venninne.

 Du er hjertelig velkommen!

 

23. august kl 11.30  Sokneprest og tidligere misjonær i Thailand. Arve Hansen Haugland . «Glimt fra Thailand»

20. september kl 11.30 Mikkelsmesse og engler ved prest på Haakonsvern Bert Inge Misje.                                     

18. oktober kl 11.30   Besøk av organisasjonen Åpne dører. Stig Magne Heitmann kommer og forteller om organisasjonen sitt arbeide for de forfulgte. Kollekt til arbeidet. 

14. november kl 11.30 Besøk av Gunhild Hagesæter tidligere amanuensis ved NLA som  forteller fra sine mange reiser.             

12. desember kl 11.30 Adventstanker ved kapellan

Tommy Erdal