Velkommen til familiegudstjenster - Høsten 2018
Velkommen til familiegudstjenster - Høsten 2018

FAMILIEGUDSTJENESTER :

Èn gang i måneden har vi  barnevennlige gudstjenester,

med enkel liturgi og sanger, -og en preken som også barna

kan forstå. Høstens familiegudstjenester har følgende datoer :

  • 26.august      
  • 23. september
  • 21. oktober    
  • 25. november
  • 24. desember