Frivillig innsats gjør noe med deg!
Frivillig innsats gjør noe med deg!

Frivillig innsats gjør noe med deg!
I dag er det den internasjonale frivillighetsdagen i regi av FN. Og det er all mulig grunn til å markere denne. Også i vår kirke og vår menighet. For hva skulle vi ha gjort uten de frivillige i menigheten.? Vi gratulerer med frivillighetens dag og ønsker deg velkommen som frivillig medarbeider i kirken og menigheten vår. I dag på frivillighetsdagen tok vi en tur på Frida Fasmer minne som ligger en steinkast fra menighetshuset i Loddefjord.

...Her var det i formiddag arrangert hyggestund for de eldre i regi av Loddefjord menighet. En gang i måneden arrangerer Loddefjord menighet hyggestund her til stor glede for pensjonærene. Og dette er takket være de frivillige i menigheten som stiller opp i tillegg til organist og prest. Mange i vår menighet har en stor glede av å jobbe frivillig. Det å få gjøre noe for andre er viktig og det gjør noe med deg! De frivillige medarbeiderne fra Loddefjord menighet som vi møtte på Frida Fasmers minne var i hvert fall fornøyd. Takk til alle frivillige som jobber med barn, unge, voksne, eldre og innen diakoni i vår menighet. #frivilliginnsats.

Bildetekst. Fornøyde frivillige Ranveig Sætrum, Ragnhild Raaket,Bodil Moberg og Elisabeth Midthun.