Menighetskvelder i Loddefjord våren 2018
Menighetskvelder i Loddefjord våren 2018

Menighetskvelder våren 2018.

Det blir menighetskvelder på Menighetshuset også denne våren, slik det ble presentert i forrige nummer av menighetsbladet.  Disse kveldene blir annen hver tirsdag i partallsuker mellom kl. 19.00 og 21.00.

På seks av disse kveldene vil vi bruke tid på å snakke om et viktig tema med utgangspunkt i heftet «Tilværelsens gave – kalt til å være kirke av alle og for alle».  De første av disse kveldene ble arrangert allerede tirsdag 9. og 23. januar.  Deretter vil vi bruke dette samtaleopplegget 6. mars, 17. april, 15. mai og 29. mai.

Kort sagt handler dette om at vi alle er skapt av Gud og har fått tilværelsen som gave.  Men i vår verden har vi alle grenser for vår funksjonsevne.  Slik sett er alle mennesker like, og vi er kalt til å være kirke av alle og for alle.

Samtidig er det åpenbart slik at noen av oss har tydeligere og trangere grenser for vår funksjonsevne enn andre.  Men kallet er fortsatt det samme; å være kirke av alle og for alle.  Hva betyr dette for oss som menighet og fellesskap?  Det vil vi altså få god anledning til å snakke sammen om utover vinteren og våren.

Vel møtt!

Menighetskvelder våren 2018

 

Vi fortsetter med å møtes på tirsdagskvelder kl. 19.00 også våren 2018.  Menighetskveldene blir på Menighetshuset i partallsuker.  Tidsrammen er ca to timer og enkel servering vil vanligvis være en del av kvelden.

Planen for våren er som dette, men det kan jo bli forandringer:

9. januar              Samtaleopplegget: Tilværelsens gave – Kallet til å være kirke av alle og for alle.

23. januar           Samtaleopplegg: Å verdsette menneskelig mangfold.

6. februar           Vi markerer og feirer samefolkets dag.

20. februar         Kulturkveld i Loddefjord kirke.

6. mars                 Samtaleopplegg: Skapelsen som en kjærlighetserklæring.

20. mars              Menighetens fasteaksjon.

3. april                 3. påskedag.  Vi fortsetter påskefeiringen.

17. april               Samtaleopplegg: Livets gave.

1. mai                   Vi markerer og feirer Den Internasjonale Arbeidernes dag.

15. mai                 Samtaleopplegg: Sårbarhet, begrensning og helbredelse.

29. mai                 Samtaleopplegg: Kalt til å være kirke av alle og for alle.

12. juni                ?

26. juni                Sommeråpent.