70.000 kroner til misjonsprosjektet
70.000 kroner til misjonsprosjektet

Søndag 2. april ble det holdt en vellyket basar til inntekt for misjonsprosjektet i Uganda..

Det kom inn 70.000 kroner til misjonspropsjektet gjennom salg av loddbøker og åresalg på basaren.

Basarnemda og de ansvarlige for misjonspropsjektet takker for gaver som er gitt til basaren og de mange som har kjøpt lodd til basaren.

Takk til de som og kom med bevertning til basaren.