13-20 Bergen
13-20 Bergen

13-20 Bergen er et samtaletilbud for ungdommer mellom 13 og 20 år i Loddefjord og Olsvik. Ungdommer som trenger en trygg voksen å prate med kan kontakte oss på tlf 905 10 637, sende oss en mail eller besøke facebooksiden vår 1320 Ungdom i Bergen

13-20 Samtaletilbud

13-20 Bergen er et samtaletilbud for ungdommer mellom 13 og 20 år i Loddefjord og Olsvik. Ungdommer som trenger en trygg voksen å prate med kan kontakte oss på tlf 905 10 637, sende oss en mail eller besøke facebooksiden vår 1320 Ungdom i Bergen.

 

Ungdommer trenger ikke henvisning og trenger heller ikke samtykke fra foreldre. Vi har taushetsplikt, og samtalene skjer på ungdommens premisser. På ungdommens premisser betyr at ungdommen selv ønsker å møte 13-20, og at de kan avslutte kontakten med 13-20 når de selv måtte ønske det. Det er ungdommen som setter agendaen for samtalene og bestemmer hvor vi skal møtes, så langt det er praktisk gjennomførbart og hensiktsmessig.

Vår visjon: 
Vi ønsker gjennom bruk av tid og anerkjennelse å bidra til at ungdom i Bergen blir sett og anerkjent for den de er, og opplever trygghet i forhold til seg selv og andre.

 

Hilsen Ungdomsdiakonene Eli, Lars og Celine

Tekstboks: Kontakt oss!

Telefon/SMS: 905 10 637

Epost: 1320bergen@gmail.com

Eller besøk facebooksiden vår
https://www.facebook.com/1320-Ungdom-i-Bergen