Visjonen;Å se befolkningen i Loddefjord velge Jesus som Herre.»

Loddefjord menighet har vedtatt følgende visjon for sitt arbeid: «Å se befolkningen i Loddefjord velge Jesus som Herre.» For å se denne visjonen oppfylt, er vårt oppdrag å bygge et inkluderende fellesskap i Loddefjord, der Gud æres og mennesker utrustes til å dele av Guds rike gjennom tjeneste i kirke og samfunn, slik at flere velger å gjøre Jesus til herre i sine liv og bli hans etterfølgere.