Avtale tid for dåp i kirken
Avtale tid for dåp i kirken
Vi ønsker dere velkommen til å døpe barnet i Loddefjord kirke
KIRKETORGET er et sentralt kontor for alle kirkene i Bergen. Her tar vi imot forespørsel og ordner med papirene i forbindelse med dåp. En stund etter fødsel vil dere motta invitasjon til dåp fra den kirken dere hører til. Hvis minst en av foreldrene er medlem i Den norske kirke, får vi melding om fødsel fra Folkeregisteret. Fra fødselen har barnet status som "tilhørende" Den norske kirke, hvis den ene eller begge foreldre er medlemmer. Ved dåpen blir barnet medlem. Hvis man ikke døper barnet, vil det slettes fra det kirkeige register når det fyller 18 år.

På hjemmesiden til menighetene har vi lagt til rette for at dere selv kan finne mulige søndager med dåp, om det er ledige plasser - og sende inn forespørsel. Dere kan sette opp flere valg, i prioritert rekkefølge. Skjemaet kan sendes inn flere ganger, slik at dere kan oppdatere innholdet, med f. eks. faddere. Vi trenger alle opplysninger senest 14 dager før dåpen. Elektronisk forespørsel om dåp fungerer fint ved bruk av PC, mens vi fortsatt har problemer med å få det til å fungere tilfredsstillende på nettbrett og mobil. Les disse punktene før dere går videre til skjemaet:
1. Vi anbefaler at dere døper barnet i den menigheten dere bor, der menigheten vil følge opp barnet i årene som kommer.
2. Ønsker dere å døpe barnet i en annen kirke i Bergen, bør dere avtale dette med presten i den menigheten, før dere fyller ut skjema på hjemmesiden til den aktuelle menigheten.
3. Ønsker dere å døpe barnet i en kirke som ligger utenfor Bergen, må dere ta kontakt med Kirketorget på 55 59 32 10, for å ordne med papirene, og med menigheten dere vil døpe barnet i, for å avtale tid.
4. Fadderne må være medlem i Den norske kirke eller en kirke som praktiserer barnedåp, og nedre aldersgrense er 15 år.

Gå til skjema her.

KIRKETORGET kan kontaktes på telefonnummer eller epost:Telefon: 55 59 32 10 (08.00 - 14.30)
Epost: kirketorget@bergen.kirken.no Om dåpen

I kirkene i Bergen er dåp en del av søndagens gudstjeneste. Åpningsordene i dåpsliturgien framhever dåpen som en gave, som løfte og som inngang til fellesskap både lokalt og globalt.

Den norske kirke har god informasjon om dåpshandlingen, forberedelser, dåpsliturgien og det å være fadder. Det vil være nyttig å se hva som står der. Den norske kirke.

Dåp og bekjennelse
Før selve dåpshandlingen ber presten foreldre og faddere om å reise seg. Deretter blir det sagt hva som er foreldrenes og faddernes spesielle oppgave. Deretter reiser alle i kirken seg og bekjenner den kristne tro. En voksen dåpskandidat blir spurt om han eller hun sammen med den kristne menighet vil bekjenne forsakelsen og troen som de blir døpt til. Den trosbekjennelsen som blir brukt, ble utformet allerede på 300-tallet, og brukes hver søndag i kirker over store deler av verden.

Tradisjoner gir trygghet
Etter trosbekjennelsen helles dåpsvannet i fatet på døpefonten. Noen steder får en i dåpsfølget hjelpe til med det. Mange steder er både døpefont og dåpsfat gammelt. Det kan gi en spesiell opplevelse av trygghet og tilhørighet når den nye generasjon bli døpt fra det samme dåpsfatet som ble brukt da eldre familiemedlemmer ble døpt.

Korstegn og hilsen
Presten spør om navnet til barnet (eller nevner den voksnes navn). Deretter tegner presten et kors over brystet til barnet og leser en hilsen som ble brukt i den gamle israelittiske gudstjenesten: ”Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid”.

Når presten spør om foreldre og faddere ønsker at barnet skal bli døpt er det den som bærer som skal svare. Selve dåpen skjer når presten øser vann tre ganger over hodet til barnet eller den voksne, i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.

Etter dåpshandlingen legger presten hånden på hodet til den døpte. Dette er med på å understreke den døptes nærhet til Gud. og er en handling Jesus har lært oss. Dåpshandlingen avsluttes med en takk til Gud for gavene og løftene i dåpen.

Oppdrag fra Jesus
Jesus døpte ikke, men utfordret mennesker han møtte til å være sammen med ham og følge ham. Ved barnedåp kommer dette tydelig fram i den ene teksten som blir lest om Jesus som tar barna inn til seg og velsigner dem (Evangeliet etter Markus 10,13-16). Etterfølgere til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen videre til mennesker over hele verden og å undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv. Den andre bibelteksten som blir lest handler om dette (Evangeliet etter Matteus 28,16-20).